Veelgestelde vragen

In deze FAQ (Frequently Asked Questions) behandelen wij vragen over de Wetenschappelijke Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde (W.V.V) vzw, met name over het inschrijfportaal en hoe u dit gebruikt. 


Waarom een profiel registreren op onze website?

Met een persoonlijk profiel (“Profiel”) kan u gebruik maken van verschillende diensten die onze vereniging aanbiedt.


Als lid van WVV (dit wilt zeggen dat u een actief lidmaatschap heeft voor het huidige kalenderjaar, alsook betaald heeft voor het lidmaatschap):
 • Gratis deelname aan activiteiten georganiseerd door WVV, alsook aan activiteiten georganiseerd door onze zustervereniging ASMA;  
 • Voordelige deelname aan betalende activiteiten van WVV;
 • Accreditatiepunten voor deelname aan activiteiten worden toegekend op basis van uw profiel;
 • U heeft – als lid van WVV – toegang tot een gesloten platform, waar u presentaties van sprekers kan downloaden of webinars kan herbekijken;
 • U heeft – als lid van WVV – recht op andere voordelen waar de vereniging over beslist.
Als niet-lid van WVV:
 • Deelname aan activiteiten georganiseerd door WVV na betaling;
 • Accreditatiepunten voor deelname aan activiteiten worden toegekend op basis van uw profiel;
 • Toegang tot presentaties van de activiteiten waaraan u deelnam.
Als niet-lid van WVV, maar als lid van ASMA:
 1. Gratis deelname aan activiteiten georganiseerd door WVV, alsook aan activiteiten georganiseerd door onze zustervereniging ASMA;  
 2. Accreditatiepunten voor deelname aan activiteiten worden toegekend op basis van uw profiel;
 3. Toegang tot presentaties van de activiteiten waaraan u deelnam.

Hoe lid worden van WVV?

Indien u lid wenst te worden van WVV, dan vragen we u allereerst om een profiel aan te maken via onze website én hierbij het lidmaatschap aan te vragen. Uw lidmaatschap is actief zodra u het lidgeld betaald heeft.

Opgelet: sommige organisaties komen tussen voor het lidgeld van hun werknemers. Deze werknemers zijn lid zodra ze het lidmaatschap activeren én aangeven dat de organisatie tussenkomt. De organisatie zal hier later een factuur voor ontvangen.

Het lidmaatschap dient jaarlijks hernieuwd (en betaald) te worden. We vragen om de persoonlijke gegevens in uw profiel jaarlijks na te kijken en up to date te houden.

In 2021 heeft WVV, in samenwerking met ASMA, het inschrijfplatform volledig vernieuwd. ALLE geïnteresseerden dienen een nieuw profiel aan te maken. Oude profielen worden niet overgezet naar het nieuwe platform.

U kan uw profiel hier registreren.

Hoe lidgeld/ inschrijvingsgeld betalen?

Betaling verlopen in het nieuwe platform steeds online. U bent ingeschreven of uw lidmaatschap is actief zodra u de online betaling uitvoert.

U heeft verschillende opties om te betalen.

Waarom (en hoe) inschrijven voor activiteiten?

De inschrijving voor activiteiten is een verplichte voorwaarde voor deelname. U kan pas deelnemen aan een activiteit als u ingeschreven bent, én deze inschrijving betaald heeft (indien van toepassing).

Er zijn een aantal redenen voor deze verplichting:

 1. De inschrijving vormt de basis voor aanwezigheidslijsten
 2. De inschrijving vormt de basis voor het accreditatiedossier;
 3. Op basis van het aantal inschrijvingen kunnen wij een aantal praktische zaken organiseren, zoals de catering en zalen.

Inschrijven voor vormingen verloopt via de pagina “aanbod activiteiten”.

Waarom inschrijven voor de nieuwsbrief van WVV?

De nieuwsbrief van WVV informeert u over de activiteiten georganiseerd door de vereniging. Daarnaast informeren we u via de nieuwsbrief over relevant onderzoek, lopende projecten in het werkveld, belangrijke updates, ...

Door uw subscriptie op de nieuwsbrief bent u ervan verzekerd dat u steeds op de hoogte bent van het laatste nieuws.

Inschrijven voor de nieuwsbrief kan onderaan aan de pagina via “Schrijf je in op de nieuwsbrief”.

Wat te doen als u uw wachtwoord vergeten bent?

U kan steeds een nieuw wachtwoord aanvragen via de login pagina. Klik op “Wachtwoord vergeten”. U ontvangt vervolgens een mail met een link om uw wachtwoord te wijzigen.

Wat te doen als u het e-mailadres gelinkt aan uw profiel vergeten bent en/of geen toegang meer heeft tot dit e-mailadres?

In dit geval stuurt u best een mail naar het onthaal van de vereniging (onthaalwvv@kuleuven.be). Gelieve in deze mail een aantal identificatiegegevens te includeren: uw volledige naam, het oude e-mailadres (indien gekend), een nieuw e-mailadres.

Ontvang ik een bevestigingsmail van inschrijving/ lidmaatschap?

U ontvangt steeds een bevestigingsmail indien uw inschrijving voor een activiteit of het aanvragen van een lidmaatschap correct is verlopen.

Opgelet: Kijk uw spam na, mogelijks komt uw automatische mail hier toe. 

Indien u geen e-mail ontvangt, kan u het best nogmaals proberen.

Waar vind ik een bevestiging van mijn betaling?

U ontvangt een bevestigingsmail van uw inschrijving met een betaalattest in bijlage. Opgelet: indien uw organisatie voor uw lidgeld betaalt, ontvangt u geen betaalattest.

U kan daarnaast uw betaalattest of deelnameattest downloaden in uw profiel.

Kan een organisatie rechtstreeks een collectieve betaling uitvoeren voor de deelname/ lidmaatschap van meerdere werknemers?

Een organisatie kan tussenkomen voor het lidgeld of het inschrijvingsgeld (voor activiteiten) van hun werknemers. Deze organisaties worden als dusdanig ingevoerd in ons inschrijfportaal (“Tussenkomende organisatie”). Als werknemer van een tussenkomende organisatie, kan u kiezen of u (a) zelf betaalt, of (b) uw organisatie betaalt.

In het laatste geval dient u zelf geen online betaling uit te voeren. Uw organisatie wordt op de hoogte gebracht van uw inschrijving/lidmaatschap en kan het bedrag, collectief voor meerdere werknemers, overschrijven naar de rekening van WVV. Zij ontvangen hiervoor een factuur.

Opgelet: als individu dient u zich wél zelf te registreren voor elke activiteit of het jaarlijkse lidmaatschap. De organisatie kan dit niet voor u volbrengen.

Wat te doen als ik nog steeds vragen heb?

U kan contact opnemen met het onthaal van WVV via mail naar onthaalwvv@kuleuven.be.

Hoe worden de identificatiegegevens in mijn profiel gebruikt? Zijn deze gegevens beveiligd en vertrouwelijk?

Uw identificatiegegevens worden louter gebruikt voor professionele doeleinden, met het oog op:

 • Uw lidmaatschap als lid;
 • Uw deelname aan bijscholingsactiviteiten;
 • Bij te dragen tot de vervolmaking van uw professionele opleiding, op medisch, wetenschappelijk en administratief vlak,
 • Indienen van aanwezigheid op erkende accrediteringsactiviteiten
 • Om informatie te ontvangen, met name via nieuwsbrief, over de activiteiten van WVV vzw, ASMA asbl en EUMASS-UEMASS asbl.

Wij zullen de gepaste technische en organisatorische maatregelen nemen om uw persoonsgegevens veilig te houden tegen ongeoorloofde toegang of diefstal en tegen onopzettelijk verlies, manipulatie of vernietiging. Toegang door ons personeel of personeel van onze externe verwerkers is alleen mogelijk op een need-to-know-basis en is onderworpen aan strikte geheimhoudingsverplichtingen. U begrijpt echter dat de zorg voor veiligheid en beveiliging slechts inspanningsverplichtingen naar beste vermogen zijn, die nooit kunnen worden gegarandeerd.

Voor gedetailleerde informatie over het gebruik van uw gegevens, verwijzen we naar onze Privacy Policy.

"Onvoldoende rechten" na aanmaak van account?

Na registratie van een account ontvangt u een mail met een activatielink. U dient deze link te gebruiken om het account te activeren. Zolang het account niet geactiveerd is, ontvangt u steeds de boodschap "Onvoldoende rechten". 

Opgelet: deze activatielink heeft een beperkte geldigheidsduur van 60 minuten. Na deze periode zal de link NIET meer werken. U dient dan een nieuwe activatielink aan te vragen. 

Hoe u dit doet? Volg het onderstaande stappenplan: 

 1. Stap 1: Surf naar de login pagina en geef uw account (e-mailadres) en wachtwoord in. 
  U ontvangt dan een boodschap dat u de activatielink dient te gebruiken OF een nieuwe link kan aanvragen. 
 2. Stap 2: Klik op "vraag een nieuwe activatielink aan". 
 3. Stap 3: Kijk uw mailbox na - ook de spam/ junk - en activeer uw account BINNEN 30 MINUTEN. 

Na deze stappen is uw account geactiveerd. Proficiat.